Şemsiye Örgü Modeli


3 ilmek Haraşo örülür.


1 ajur yapılır ( ipliğimizi şişe 1 kez dolarız) , yanındaki 2 ilmek birlikte örülerek kesilir ( sol yöne doğru )


3 ilmek Düz örülür.


Bu kez 2 ilmek sağ yöne doğru birlikte örülerek kesilir, 1 ajur oluşturulur, 3 ilmek haraşo örülür... Örgünün arka yüzünde tüm ilmekler ters örgü olarak örülür.


Ajurlar üst üste 3 adet yapılır ve her defasında ortadaki düz ilmekler yanlardan 1'er ilmek eksiltilerek tepedeki 3 ilmek birlikte kesilerek şemsiyenin tepe kısmı oluşturulur.


Örnek bu şekilde üst üste şemsiyeler oluşturularak yapılır.