İkili Tırabzan Tığ Örneği


Zincir çekilerek başlanır.


4. zincire başına dolayarak batırılır.


3 adet ilmek oluşur.


3 adet ilmek oluştuktan sonra başına dolanır.


2 ilmek bir seferde başına dolayarak çekilir.

Kalan 2 ilmek de aynı şekilde başına dolayarak tek seferde çekilir.


Aralarda zincir çekilmeden tırabzanlar yapılır. Kenarlarda 4'er zincir çekilir.


Başına dolayarak ilk tırabzanın dibine batırılır.


İplik tığın başına dolanır.


3 adet ilmek oluşur.


ilmek bir seferde başına dolayarak çekilir.


2'li tırabzanın bitmiş hali…