Çiçek Motifi Tığ Örneği


6 zincir çekilerek başlanır.


İlk zincire başına dolamadan batırılır.


Başına dolayarak ikisi bir arada çekilir ve birleştirerek halka yapılır.


3 adet zincir çekilir ve 3’lü tırabzan yapılır.


İç çiçeğin bitmiş hali…


Çiçeğin iki yaprağının arasından 7 adet zincir çekilir.


1. yaprağın bitiminden arkasına başına dolamadan batırılır.


İkisi tek seferde çekilir.


Bütün yapraklarına aynı işlem yapılır.


Yaprakların sayısı kadar zincir eklenir. (Arkadan görünüşü)


3 adet zincir çekilir.


Başına dolayarak batırılır ve 3’lü tırabzan yapılır.


Her küçük yaprağın arkasına büyük yapraklar yapılır.


2’li çiçeğin bitmiş hali…